Záchranná služba v Keni

sanitka

Projekt zlepší zdravotný stav obyvateľov a zachráni životy ľudí s osobitným dôrazom na deti a matky sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti. Splnenie tohto cieľa sa celonárodne odzrkadlí vo vyššom počte odvrátených úmrtí a zdravotných komplikácií spôsobených chýbajúcim alebo nesprávnym menežmentom urgentného pacienta.

 

Náš cieľ 1: zdostupniť pacientom urgentnú medicínu, transporty sanitkou, 24 hodinovú urgentnú starostlivosť. Pacienti v provincii West Pokot najmä pastierske kmene majú takmer nedostupnú urgentnú starostlivosť. Najrizikovejšou skupinou sú ženy a deti, kedy úmrtnosť matiek pri prvom pôrode odvedenom doma predstavuje až 20 percent. Predkladaný projekt prinesie týmto ľuďom urgentnú medicínu priamo domov. Sanitka bude slúžiť na výjazdy k pacientom ale aj na prevozy do iných zdravotníckych zariadení.

 

Náš cieľ za 14 mesiacov fungovania projektu 1000-1500 ošetrených pacientov/transportovaných pacientov do zdravotných stredísk.

 

Projekt v číslach:

1 nová plne vybavená záchranka v Keni;

3 noví kvalifikovaní zamestnanci ;

6 vyškolených ľudí v s certifikátom Červeného kríža a zlepšením vzdelania v emergency medicíne;

7 zdravotníkov vyškolených v používaní informačných technológií a telemedicíne;

100 digitalizovaných prenosov vyšetrenia v sanitke konzultovaných odborníkom;

200 vysadených stromov v areáli nemocnice;

1000-1500 pacientov na rok s odvráteným úmrtím, alebo zdravotnými komplikáciami.

Tento projekt SAMRS/2022/KE/1/4 v trvaní od októbra 2022 do januára 2024 realizujeme vďaka grantu SlovakAid.

slovakaid-gis-male.jpeg