Zapojte sa do projektu Adopcie na blízko.

Dá sa zlepšiť svet? Študenti stredných škôl to vymysleli

Detaily

čítanie

5 min

kategória

Novinky

Autor

Martina Bencová

Film TRI ŽIVOTY na stredných školách

Do stredných škôl sa v tomto školskom roku dostal originálny dokumentárny film nakrútený neziskovou organizáciou Dvojfarebný svet, ktorý zachytáva jeden deň v živote troch detí. Každé z nich žije svoj život v inej krajine: Karla žije na Slovensku, Keo v Kambodži a Thatohatsi v Lesothe. Cez úryvky z ich bežného dňa sledujeme, aký majú prístup ku vzdelaniu, ako trávia voľný čas, aký majú prístup k hygiene ako aj prístup k dennému jedlu. Všetky tieto oblasti veľmi ovplyvňujú aj vzťahy v rodine a ich možnosti v budúcnosti. Cez tieto konkrétne príbehy film zároveň poukazuje na väčšie systematické ťažkosti, ktoré sú v každej krajine odlišné. Rozvojová pomoc ako každá pomoc nemôže prebiehať všade rovnako. Kým v Lesothe nie je prístup k nutrične rozmanitej strave alebo vode, v Kambodži zase sledujeme dopad neľudských požiadaviek svetových firiem na bežných ľudí alebo dosah produkcie a presunu odpadu do menej rozvinutých krajín. V oboch príbehoch sa však zhmotňuje jeden smutný fakt: namiesto pomoci veľakrát rozvinuté krajiny zneužívajú zdroje chudobnejších krajín. Príbeh Karly vnáša do filmu tretiu, a nám najviac vlastnú perspektívu, napriek tomu, že určite nereprezentuje realitu všetkých Slovákov. Aj najzákladnejšie možnosti, ktoré tu máme, sú kategoricky odlišné od tých, ktoré majú ľudia v iných krajinách. To neznamená, že na Slovensku neprežívajú obyvatelia závažné a niekedy existenčné ťažkosti. Stret s inými realitami nám však pomáha kalibrovať naše túžby a predstavy o dobrom živote.
Film videlo v roko ch 2022 až 2023 viac ako 2800 šudentov a spolu so svojimi pedagógmi o téme jednu vyučovaciu hodinu aj diskutovali. Viac ako dvesto študentov potom prihlásilo do súťaže svoju úvahu na tému Rozdielnosť životných podmienok a náš prínos k zmene. Troch z nich vyhodnotila porota, ako najlepších. Eseje víťazov si prečítajte tu v pravom stĺpčeku.

Tento projekt s názvom Tri životy na stredných školách bol podporený grantom prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v rokoch 2022 a 2023.
Na projekte sme spolupracovali s organizáciou Seeds a Focusart, s.r.o

SlovakAid-GIS-MALE

Viac o filme