Ľudia

Mgr.Art Martina Bencová Utešená PhD.
Funkcia: Predsedníčka Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: novinár, pedagóg, logista na rozvojových projektoch
E-mail: utesena@dvojfarebnysvet.sk
Telefón: +421 910 211 209
Štúdium publicistiky ukončené na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v roku 2004. Prax v mediálnej oblasti: Rádio Twist, Rádio Expres, STV, TV JoJ, Plus 7 dní. Špecializácia - zdravotníctvo na Slovensku a v zahraničí. Okrem žurnalistiky sa v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety venuje aj pedagogickým a charitatívnym aktivitám a logistike rozvojových projektov. Absolvované misijné pobyty: Kambodža, Haiti, Burundi, Lesotho.

Profesor MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH
Funkcia: Podpredseda Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie : Lekár, pedagóg
E-mail: juraj.benca@gmail.com
Štúdium medicíny ukončil v roku 1992. Pracuje ako chirurg v Národnom onkologickom ústave. Okrem toho sa špecializuje na tropickú medicínu v rozvojových krajinách v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Na humanitárnych a rozvojových projektoch pôsobí ako skúsený lekár a logista. Absolvované misijné pobyty: Keňa, Sudán, Kambodža, Burundi, Uganda, Rwanda, Haiti, Zambia, Afganistan.

Mgr. Michal Horeličan
Funkcia: Správna rada Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: právnik
Michal je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval na workshopoch venovaných problematike ľudských práv. Po ukončení školy pôsobil v spoločnosti UPC Slovensko, ako podnikový právnik. Od februára 2006 bol riaditeľom spoločnosti International rescue system, s.r.o. V súčasnosti pracuje v Ústave pamäti národa.