Ľudia

Mgr.Art Martina Bencová Utešená PhD.
Funkcia: Predsedníčka Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: novinár, pedagóg, logista na rozvojových projektoch
E-mail: utesena@dvojfarebnysvet.sk
Telefón: +421 910 211 209
Štúdium publicistiky ukončené na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v roku 2004. Prax v mediálnej oblasti: Rádio Twist, Rádio Expres, STV, TV JoJ, Plus 7 dní. Špecializácia - zdravotníctvo na Slovensku a v zahraničí. Okrem žurnalistiky sa v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety venuje aj pedagogickým a charitatívnym aktivitám a logistike rozvojových projektov. Absolvované misijné pobyty: Kambodža, Haiti, Burundi, Lesotho.

Profesor MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH
Funkcia: Podpredseda Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie : Lekár, pedagóg
E-mail: juraj.benca@gmail.com
Štúdium medicíny ukončil v roku 1992. Pracuje ako chirurg v Národnom onkologickom ústave. Okrem toho sa špecializuje na tropickú medicínu v rozvojových krajinách v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Na humanitárnych a rozvojových projektoch pôsobí ako skúsený lekár a logista. Absolvované misijné pobyty: Keňa, Sudán, Kambodža, Burundi, Uganda, Rwanda, Haiti, Zambia, Afganistan.

Mgr. Michal Horeličan
Funkcia: Správna rada Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: právnik
Michal je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval na workshopoch venovaných problematike ľudských práv. Po ukončení školy pôsobil v spoločnosti UPC Slovensko, ako podnikový právnik. Od februára 2006 bol riaditeľom spoločnosti International rescue system, s.r.o. V súčasnosti pracuje v Ústave pamäti národa.

Mgr.Art Pavel Bruchala
Funkcia: Člen Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie : herec, moderátor
Absolvoval herectvo na VŠMU v Bratislave v triede prof. Martina Hubu a prof. Emílie Vášaryovej. Počas štúdia na vysokej škole pôsobil v mediálnej oblasti, od roku 2001 je moderátorom televízie Markíza, kde moderoval relácie Doma s Markízou, Teleráno, Zlate vajce, celovečerné galaprogramy, momentálne je to Zlatý dážď a magazín Reflex.S rôznymi príbehmi ľudí sa stretáva hlavne v relácii Reflex, ktorý je plný ľudských príbehov. Okrem toho moderuje charitatívne podujatia, veľmi dobre ho poznajú nepočujúce deti z Bratislavy a Kremnice, ktoré na ´Uja Paľka´ nedajú dopustiť.

Ing. Miloš Stano
Funkcia: Člen Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie : predajca automobilovV r. 1989 ukončil štúdium na VVŠ PV vo Vyškove na Moravě. Potom pracoval v Československej ľudovej armáde. Od roku 1995 pracoval v spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. v predaji automobilov, od roku 2011 je riaditeľom predaja v Audi Centre Bratislava (spoločnosť AC Bratislava, s.r.o.). Ku charite ho priviedlo naše spoločné priateľstvo. Kremnicu neprejde bez návštevy sluchovo postihnutých detí a združeniu sa snaží pomôcť svojou húževnatosťou, dobrými nápadmi a schopnosťou vidieť veci, tak ako sú.