Ľudia

Mgr.Art Martina Bencová Utešená PhD.
Funkcia: Predsedníčka Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: novinár, pedagóg, logista na rozvojových projektoch
E-mail: utesena@dvojfarebnysvet.sk
Telefón: +421 917 745 476
Štúdium publicistiky ukončené na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v roku 2004. Prax v mediálnej oblasti: Rádio Twist, Rádio Expres, STV, TV JoJ, Plus 7 dní. Špecializácia - zdravotníctvo na Slovensku a v zahraničí. Okrem žurnalistiky sa v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety venuje aj pedagogickým a charitatívnym aktivitám a logistike rozvojových projektov. Absolvované misijné pobyty: Kambodža, Haiti, Burundi, Lesotho.

Ing. Lucia Krčméry
Funkcia: Správna rada Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie : projektová a finančná manažérka

E-mail: lucia.krcmery@gmail.com

Lucia je človek plný dobrých nápadov a správnych názorov. Na projektoch Dvojfarebného sveta spolupracuje od roku 2012 na pozíciách finančný manažér alebo asistent projektového manažéra. Predtým pracovala aj ako vedúca misie na Haiti a v Burundi. Vysokoškolský titul získala v odbore medzinárodných vzťahov.


Mgr. Michal Horeličan
Funkcia: Správna rada Občianskeho združenia Dvojfarebný svet
Povolanie: právnik
Michal je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval na workshopoch venovaných problematike ľudských práv. Po ukončení školy pôsobil v spoločnosti UPC Slovensko, ako podnikový právnik. Od februára 2006 bol riaditeľom spoločnosti International rescue system, s.r.o. V súčasnosti pracuje v Ústave pamäti národa.