O nás

Chceme, aby svet chudobných a chorých nebol jednofarebný.

Občianske združenie Dvojfarebný svet je organizáciou zanietených ľudí, ktorí sa snažia pomôcť ľuďom žijúcim v náročných životných podmienkach. Pôsobí predovšetkým v rozvojových krajinách, kde sa snaží ľuďom vytvoriť také zdravotné a sociálne podmienky, aby mohli deti šťastne žiť bez ohľadu na situáciu vo svojej krajine a rodine.
Hlavnými piliermi našej pomoci sú zdravie, rodina a vzdelanie. 
Občianske združenie Dvojfarebný svet vzniklo 13.9. 2006 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Zameranie
: Dvojfarebný svet so sídlom na Slovensku pôsobí v rozvojových krajinách Kambodža, Keňa a Lesotho.

Hlavným programom združenia sú projekty podpory vzdelávania detí a dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom individuálnej podpory dieťaťa, typu Adopcie na diaľku. V Keni prevádzkujeme Nemocnicu a Vzdelávacie centrum pre mamy. Okrem toho podporujeme v tejto krajine vzelávanie a rozvoj takmer 200 detí v dedinke Masbaha.

V Lesothe podporujeme Detský domov Sv. Cecílie zriadený a prevádzkovaný Slovákmi. Vďaka nám môžu siroty chodiť na kvalitné základné, stredné, špeciálne, odborné školy a dokonca na Vysoké školy. 

V Kambodži prevádzkujeme Domy na polceste pre HIV pozitívne siroty, ktoré majú 16 a viac rokov. Staráme sa o takmer stovku odchovancov detského domova House of Family a zabezpečujeme im vzdelanie a štart vlastného podnikania. Na konte máme už 32 vysokoškolákov. 

Projekty realizujeme zväčša v spolupráci s hlavným partnerom, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, ktorá je dlhoročným poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta. V rozvojových krajinách máme aj lokálnych partnerov. 

Financovanie : Občianske združenie Dvojfarebný svet získava finančné zdroje na pomoc prostredníctvom darov, verejných zbierok, mechanizmu dvoch percent z dane a grantov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAID.