O nás

Chceme, aby svet chudobných a chorých detí nebol jednofarebný.

Občianske združenie Dvojfarebný svet je organizáciou zanietených ľudí, ktorí sa snažia pomôcť deťom žijúcim v náročných životných podmienkach. Pôsobí predovšetkým v rozvojových krajinách, kde sa snaží pre najmenších vytvoriť také zdravotné a sociálne podmienky, aby mohli deti šťastne žiť bez ohľadu na situáciu vo svojej krajine a rodine.
Hlavnými piliermi našej pomoci sú zdravie, rodina a vzdelanie. 
Občianske združenie Dvojfarebný svet vzniklo 13.9. 2006 registráciou na Ministerstve vnútra.

Zameranie
: Dvojfarebný svet so sídlom na Slovensku pôsobí v rozvojových krajinách Kambodža, Keňa, Lesotho a Slovensko.

Hlavným programom združenia sú projekty podpory vzdelávania detí a dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom individuálnej podpory dieťaťa, typu Adopcie na diaľku.  Združenie finančne podporuje aj vzdelávanie a rozvoj detí.

Projekty realizuje zväčša v spolupráci s hlavným partnerom, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave, ktorá je dlhoročným poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta.

Financovanie : Občianske združenie Dvojfarebný svet získava finančné zdroje na pomoc prostredníctvom darov, verejných zbierok, mechanizmu dvoch percent z dane a grantov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAID.