Priamy dar

20-house-of-family-photo-tomas-halasz-1.jpg

Ak nemáte záujem o dlhodobú podporu detí v projekte Adopcia na blízko, alebo kúpu našich predmetov, veľmi efektívne môžete pomôcť aj jednorazovým finančným darom. Môžete si vybrať, ako budú vaše peniaze použité a kam by ste ich chceli poslať.
HOUSE OF FAMILY KAMBODŽA
uvádzame príklad cien v Kambodži:
    •    Jedlo pre dieťa 15,60 EUR/ mesačne
    •    25 kg ryže 13,20 EUR
    •    Ovocie pre 10 detí 3,10 EUR
    •    Školská uniforma/ jedno dieťa 4,70 EUR
    •    Školské poplatky/ jedno dieťa 5,42 EUR mesačne
    •    Knihy a školské pomôcky/1 dieťa 19,41 EUR/ ročne
    •    Angličtina/ všetky deti 31,06 EUR/ mesačne
    •    Vreckové/jedno dieťa 2,33 EUR/ mesačne
    •    Oblečenie a topánky/ jedno dieťa 15,53 EUR /ročne
    •    Laboratórne HIV testovanie dieťaťa 31,06 EUR/ každých 6 mesiacov
    •    Liečba pre dieťa (mimo HIV) 11,65 EUR/ mesačne
    •    Jednodňový výlet pre 10 detí 31,06 EUR
    •    Narodeninová oslava pre dvadsať detí 15,53 EUR
    •    Lopta 2,33 EUR
    •    Sladkosti 2,33 EUR
    •    Televízor 93,20 EUR
Ak chcete podporiť House of Family jednorazovým darom, peňažné prostriedky môžete poslať na nasledovný účet:
Tatrabanka: 2628107419/1100
Variabilný symbol: 3000
Účel platby: účel, ktorý ste si zvolili.
Vďaka tomuto mechanizmu pomoci sme na pomoc deťom v House of Family získali v priebehu novembra a decembra 2011 až 330 eur. Mnohých z Vás, ktorí ste peniaze venovali nepoznáme a preto sa Vám nemôžeme individuálne poďakovať. Ďakujeme aspoň verejne. Peniaze sú už v Kambodži a naši logisti ich rozdistribuovali podľa Vami zvolených účelov.
Ďakujeme