Späť na zoznam »

Mohau Koetle

Môžete prispieť sumou 20 EUR mesačne EUR mesačne.

Meno:Mohau Koetle
Dátum narodenia:21/02/2002
Bývanie rodiny:Ha Maope
Krajina:Lesotho
Matka:Naleli Koetle
Poznámka:zomrela 08/07/2005
Otec:neznámy

VZDELANIE:

Škola:Makola High School

MINULOSŤ:

Mohau je obojstranná sirota. Matka zomrela, keď bol chlapec ešte malý a otec je neznámy. O chlapca sa staral dlhú dobu starý otec, ktorý však nemal dostatok financií ani na základné potreby pre vnuka. Preto ho priniesol do sirotinca. Starý otec má vnuka veľmi rád a občas aj zavolá, aby sa informoval, ako sa chlapcovi darí.

Aktuálne informácie o Mohau:

18.11.2018

Po zimných prázdninách strávených u príbuzných v neďalekej dedinke, Mohau opäťnastupuje do školy. Po osobných dohovoroch za nedostatočné študijné výsledky Mohauprisľúbil zlepšenie do konca roka. Pri našich deťoch vo väčšine prípadoch zostáva len prisľuboch a skutek utek. Zostáva nám len veriť, že Mohau aspoň bude robiť čo je v jeho siláchaby sa zlepšil v predmetoch, ktoré ho zaujímajú. Mohau je špekulant. Rád sa vyhýba práci,avšak keď sa rozdávajú sladkosti za odmenu, hneď je prvý nastúpený. Keď už treba, takspraví, o čo ho požiadame, avšak do práce sa netrhá. Mohau je talentovaný v kreslení, aj hoto veľmi baví. Mohau však nepatrí medzi študijné typy, čomu zodpovedajú aj jeho študijnévýsledky. Napriek viacerým rozhovorom o dôležitosti vzdelania si to ešte pubertácidostatočne neuvedomujú, čo je bežná skúsenosť aj pri slovenských deťoch. Aj v prípadeMohaua platí “Nezažiješ – nepochopíš.”. Mnohé z našich detí prichádzajú na dôležitosťštúdia až po tom, keď majú možnosť na vlastnej koži zažiť život pracujúceho dospeláka bezvzdelania. Mohau rád hráva futbal alebo iné loptové hry spolu s ostatnými chlapcami. Taktiežrád chytí ceruzku do ruky a popúšťa uzdy fantázie v podobe pekných krezieb. Zdravotne jena tom Mohau veľmi dobre.