TRI ŽIVOTY program pre stredné školy

19. 1. 2023

Hĺadáme partnerské stredné školy, ktoré by od nás dostali do rúk vzdelávací program pre svojich žiakov. Tí sa dozvedia viac o rozdieloch vo svete a ukážeme im, ako urobiť niečo, aby sme ako malá krajina zmiernili problémy veľkých krajín. 

Viec o programe Tri životy sa dočítate tu. https://www.dvojfarebnysvet.sk/tri-zivoty-na-strednych-skolach