Ak veríte nám, verte aj im.

31. 1. 2013

Pomocná ruka ľuďom v zlej životnej situácii

logo-nadacie.jpg

 

Mnohí z nás sa často ocitnú v situácii, keď sú odkázaní na pomoc druhého. Nech je už príčina zlej situácie akákoľvek, Nadácia Pomoc jeden druhému pomôže preklenúť túto ťažkú životnú etapu spôsobom, ktorý je najvhodnejší.
O čo všetko môžete ich nadáciu žiadať? Finančnú, materiálnu pomoc alebo inú. Darcovia môžu pomôcť napríklad aj svojím vlastným časom, ktorý poskytnú službe starým, chorým či inak postihnutým ľuďom.

Viac informácií na stránke: http://www.pomocjedendruhemu.sk/