Tri životy na stredných školách

Čo máme a oni ani netušia, že existuje? Čo ich trápi a nás nemusí? Program Tri životy na stredných školách chce dostať do päťdesiatich pilotných stredných škôl na Slovensku tému globálneho rozvojového vzdelávania nevtieravým, atraktívnym spôsobom. Zapojíte sa? 

tri-z-ivoty-logo.png

V roku 2023 ponúkame stredným školám bezplatnú možnosť obohatiť svoje vzdelávanie o program globálneho rozvojového vzdelávania s názvom Tri životy, ktorého cieľom je poukázať na rozdielnosť životných podmienok a šancí ľudí vo svete a na prínos Slovenska k zmene.

Absolvovaním tohto programu implementuje škola v rámci Štátneho vzdelávacieho programu do výučby dve prierezové témy a to enviromentálna výchova a mulitikultúrna výchova.

Program, ktorý školám ponúkame, sme pripravili po konzultáciách so školami a expertmi na metodiku tak, aby v priebehu dvoch vyučovacích hodín dokázal otvoriť problematiku rozdielov vo svete, podnietil študentov k diskusii na túto tému a prinútil zamyslieť sa nad tým, ako môžeme z malého Slovenska ovplyvniť dianie v krajinách, ktoré majú veľké problémy.

 Na tento cieľ sme:

1.              nakrútili a pripravili dokumentárny film Tri životy, v dĺžke jednej vyučovacej hodiny.  Mapuje jeden deň v živote troch detí zo Slovenska, Kambodže a Lesotha. Ukazuje nerovnosti v bežných veciach, ako je prístup k vode, elektrine, potravinám, vzdelávaniu, či sociálnej spravodlivosti.

2.              Pripravili metodický materiál pre výučbu druhej vyučovacej hodiny a online školenie k metodike.

Realizáciu výučby bude mať v rukách pedagóg školy vyškolený našimi odborníkmi.

Program sa dotýka viacerých tém:
• ekonomické nerovnosti medzi krajinami a nerovnosti príležitostí vzdelania a uplatnenia
• odpad, recyklácia, životné prostredie a environmentálna kríza vo svete, priemysel a životné prostredie
• nedostupnosť čistej vody a základnej zdravotnej starostlivosti, rozdielne zdravotné potreby vo svete

Tento program je vhodný na použitie v predmetoch ako náuka o spoločnosti, etická výchova, človek a spoločnosť; predmetoch geografického zamerania či v predmetoch, ktoré sa venujú téme životného prostredia alebo ekonomike.

Projekt realizujeme v päťdesiatich pilotných školách bezplatne vďaka grantu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Myslíme si, že práve študenti stredných škôl sú veľmi vnímavou skupinou, ktorá sa môže vďaka správnemu zacieleniu vzdelávania sama rozhodnúť ako prispeje k tomu, aby bol život na tejto planéte čo najpríjemnejší pre všetkých, nielen pre ľudí, ktorí sa narodili na správnom mieste, v správnej krajine.

Obsah filmu Tri životy: 

Novinárka a rozvojová manažérka Martina ukazuje svojej dcére Karle ako strávia deň jej päťroční rovesníci z Kambodže a z Lesotha. Keo je synom krajčírov, ktorí pre nás šijú značkové športové oblečenie a žijú z desiatich eur denne. Tatohatsi v Africkom Lesothe zas žije v prenajatom domčeku s mamou a súrodencami. Ako sa deti učia, hrajú a na čom sa smejú? Môžu sa napiť pitnej vody, alebo zapnúť svetlo v dome? Koľko smetí ich rodina za deň vyprodukuje a kde skončia? Film v závere naznačuje, prečo Karlini rodičia vidia potrebu robiť projekty v rozvojových krajinách.

Trailer filmu: https://www.youtube.com/watch?v=_hUVN38MFh0

Poznáte školu, ktorá by mala záujem program bezplatne absolvovať? Napíšte nám neneskôr do mája 2023 na martina.utesena@gmail.com

Tento projekt v trvaní od augusta 2022 do októbra 2023 realizujeme zo štátnych zdrojov vďaka grantu SlovakAid pod číslom SAMRS/2022/RV/1/1.

slovakaid-gis-male.jpeg

Partnerom nášho projektu Focusart, s.r.o a nezisková organizácia SEEDS, s ktorou máme spoločný cieľ, obohatiť vzdelávanie na stredných školách.

2013-11-04-seeds-logo.jpeg