Logo

Ruky sú to, za čo nás chytia naše deti v Afrike, či Kambodži, keď sa s nimi stretneme. Sú symbolom blízkosti a solidarity. Prichádza cez ne pomoc, dokážu vyjadriť pochopenie a spolupatričnosť. Stali sa ústredným motívom loga občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Keďže aktivity združenia prekračujú hranice nášho kontinentu, poloha rúk symbolizuje našu zem.

logoc-3.jpg

logoc-1.jpg

logoc-2.jpg