Svetlo pre všetkých

LIGHT FOR EVERYONE

Občianske združenie Dvojfarebný svet podporilo prostredníctvom mechanizmu dvoch percent z dane v Základnej internátnej škole pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici zriadenie terapeutickej miestnosti Snoezelen, kde sa dnes koná rovnomenná terapia pre deti.    

p1020596-1.jpg

Snozelen: Ide o multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje, či upokojuje. Takáto miestnosť je vhodná pre kohokoľvek, ale veľmi priaznivo pôsobí najmä na ťažko postihnutých ľudí a autistov, pretože si z ich strany nevyžaduje aktívny prístup. Veľkým prínosom bude aj pri práci so žiakmi s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, žiakmi s viacnásobným postihnutím, agresívnych a autoagresívnych žiakov, žiakmi s obmedzenou, nedostatočne vyvinutou motorikou, s apatickými žiakmi, ktorí tvoria našu cieľovú skupinu.

Cieľová skupina:                          
    •    10 žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím
    •    22 žiakov s viacnásobným postihnutím
    •    2 autisti + 10 žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí sú zaradení do projektu spoločného vzdelávania so sluchovo postihnutými žiakmi.
V neposlednom rade sa bude využívať ako relaxačná miestnosť pre zdravých, ale aj unavených žiakov

Náklady
5 027,28 Eur


Financovanie: Okrem Dvojfarebného sveta prispel v rámci grantu na realizáciu terapie a vzdelanie terapeutov aj Medzinárodný Višegrádsky fond sumou 15 000 eur.

Prečo?
"Sluchovo postihnuté deti sú našou srdcovou záležitosťou už od začiatku. Často sa jedná o siroty žijúcich rodičov a žijú v detskom domove napriek tomu, že nie sú oficiálnymi sirotami. Keď dostali pred šiestimi rokmi na Vianoce za úlohu nakresliť, čo by si želali pod stromček, dohodli sa medzi sebou a nakreslili osušky. Veselé farebné osušky s macíkmi a autíčkami. Mali už dosť erárnych uterákov. Chceli mať niečo svoje. Vychovávateľky sa rozplakali od dojatia a z vlastných peňazí kúpili deťom tridsať osušiek. Nech má každý tú svoju. Tri dni pred Vianocami niekto osušky ukradol...Odvtedy sú deti v Kremnici aj našimi deťmi, " hovorí predsedníčka združenia Martina Bencová Utešená.
Škola zabezpečí deťom všetko čo potrebujú, no v rámci svojich finančných možností. Dvojfarebný svet sa rozhodol urobiť svet týchto detí farebnejším aj prostredníctvom terapie Snozelen. Sledujte s nami, ako sa obyčajná trieda s kachličkami mení na detský raj.
http://www.dvojfarebnysvet.sk/fotozona