Kambodža

Pustite do svojej rodiny dieťa...my vám to umožníme.

Sú to deti, ktoré prišli o svoju rodinu. Vy im môžete pomôcť tým, že ich na diaľku príjmete do svojej rodiny. Zapojte sa do projektu podpory detí zo slovenského projektu HOUSE OF FAMILY v Kambodži.

Prečo podporovať dieťa z House of Family?

- Sú to siroty, ktoré chcú niekoho mať. Aj na diaľku sa vedia tešiť z toho, že niekomu patria, niekto sa stará o ich budúcnosť, niekto na nich myslí.
- Budúcnosť vytvára rodina, sirota šancu na dobrú budúcnosť nemá kde hľadať...
- Vďaka pokrokom v liečbe HIV majú v tejto chvíli deti šancu, že sa dožijú minimálne dospelosti. Keď tomu veria oni, prečo by sme tomu neverili my?
- Najlepším dôkazom z našej strany je, že myslíme na ich budúcnosť.
- Projekt HOF nie je schopný zabezpečiť budúcnosť detí po dovŕšení dospelosti. Hrozí, že z nikadiaľ by sa vrátili nikam.
- Oni sa nezaslúžili o to, aby sa narodili v rozvojovej krajine, ktorá prežíva veľmi ťažké obdobie, my sme sa nezaslúžili o to, že sme sa narodili na Slovensku. Šance na budúcnosť by mal mať každý rovnaké.

Na čo má slúžiť adopcia na blízko?

Projekt House of Family v kambodžskom Sihanoukville, ktorý v spolupráci s Nadáciou Daniely Hantuchovej a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety vznikol v apríli 2008 HIV pozitívnym sirotám zabezpečuje všetko, čo cez deň potrebujú - jedlo, ubytovanie, liečbu, vzdelávanie, lásku... Deti si pomoc veľmi vážia, mnohé sa radi učia - sú medzi nimi talenty, ktoré môžu skončiť na vysokej škole. Kde však na ňu vezmú peniaze? Už teraz sa pýtame, rovnako ako všetky detské domovy na Slovensku, čo bude s deťmi, keď dosiahnu dospelosť. Pochádzajú z tak chudobných podmienok, že nepredpokladáme podporu rodiny, ak nejakú majú. Preto občianske združenie Dvojfarebný svet, ktoré je partnerom tohto projektu rozbieha projekt Adopcie na blízko pre tieto deti. Spočíva vo finančnej podpore konkrétneho dieťaťa, ktoré sa za odmenu bude ´starať´ o svojich rodičov zo Slovenska. Bude im písať, kresliť, vyrábať darčeky, myslieť na nich. Podpora od adoptívnych rodičov zas pomôže dieťaťu v dospelosti získať nezávislosť. Po odchode z projektu budú peniaze pre dieťa účelovo použité na kúpu či prenájom malého pozemku, pokračovanie v štúdiu na vysokej škole ,alebo rozbehnutie malého podnikania.
Nechceme totiž, aby deti z ulice skončili v dospelosti opäť na ulici. Projekt im umožní prežiť a naučí ich ´plávať´ a adopcia na blízko im pomôže dať priestor na prežitie v momente keď ho opustia.

Ako adopcia funguje?

Prispievateľ zo Slovenska, alebo akejkoľvek inej krajiny prispieva mesačne / ročne ľubovoľnou sumou s ohraničenou najnižšou čiastkou 20 EUR mesačne, ekvivalent 602,52 Sk alebo sumou 240 EUR ročne, ekvivalent 7230,24 Sk na vybraté dieťa, člena projektu House of Family /HOF/ Sihanoukville. Peniaze sa dieťaťu šetria a zhodnocujú na oficiálne zaregistrovanom účte OZ Dvojfarebný svet pod rozpoznateľným variabilným symbolom až do dosiahnutia dospelosti a opustenia projektu. Logista zo Slovenska, aktuálne zamestnaný v Kambodži, Sihanoukville peniaze účelovo použije na rozvoj člena projektu. Tento účel bude spočívať v troch možnostiach:
- Pokračovanie vo vzdelávaní
- Rozbehnutie podnikania
- Kúpa, alebo prenájom pozemku/ bývania.

Prečo práve 20 EUR?

Pri tejto čiastke má dieťa šancu na sľubnú budúcnosť. Cena reflektuje súčasné poplatky za štúdium v Kambodži, prenájom pozemku a či iných aspektov, ktoré umožnia dieťaťu vstup do nezávislej budúcnosti.

Príklad cien v Kambodži:
Štúdium na vysokej škole 300 - 500 USD ročne
Kúpa pozemku v Sihanoukville 40-60 USD/1 m
Prenájom ubytovania / mesiac - 20 -30 USD
Modelový prípad:
Začnete podporovať 6 ročné dieťa. Po dvanástich rokoch projekt opustí. Predpokladaná čiastka pri dnešnom kurze 3 615 USD môže dieťaťu pomôcť napríklad takto:
- Kúpi si pozemok v Sihanoukville a okolí v rozmere 72 m2.
- Kúpi si pozemok s rozlohou 30 m2 a postaví si na ňom menší domček.
- Pôjde na vysokú školu. Našetrené peniaze mu pokryjú náklady na 3-ročné štúdium na VŠ, prenájom ubytovania na tri roky a stravu
- Rozbehne malé podnikanie
Na to, aby boli peniaze účelovo použité na jeho budúcnosť bude dohliadať OZ Dvojfarebný svet a logista z Vysokej školy Sv. Alžbety v Bratislave, ktorý bude aktuálne pôsobiť na projekte v Sihanoukville.

Čím je táto adopcia výnimočná?

Jediná priamo pre dieťa
Adopcia na blízko pre HOF Sihanoukville je jedinou adopciou organizovanou slovenskou stranou pre pomoc v Kambodži, pri ktorej peniaze dostane adoptovené dieťa, a nie projekt.
Neštandardnosť tejto adopcie spočíva v tom, že nezabezpečuje dieťaťu každodenné prežitie, ktoré je už je v tomto čase Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety a sponzorstvom Nadácie Daniely Hantuchovej ´vybojované´, ale vytvára pre dieťa šancu na samostatnú budúcnosť. Nevytvára deťom prostredie na to, aby prežili, ale na to, aby žili.
Správy každých šesť mesiacov. Rodič bude v polročnom intervale informovaný o vývoji dieťaťa v projekte. Bude poznať jeho školské výsledky, oboznámime ho s vývojom zdravotného stavu aj s jeho osobnostným vývojom.
Skúsenosti nadovšetko. Adopciu zabezpečuje zo slovenskej a kambodžskej strany tím logistov, ktorí krajinu, jej podmienky a konkrétne deti dobre poznajú.

Ako postupovať, keď si chcem adoptovať dieťa?

V sekcii Zachráň dieťa si vyberte dieťatko, ktoré chcete podporovať a vyplnte elektornický formulár. naša koordinátorka Renata Petríková vás bude kontaktovať.

Prečo adopcia na blízko a nie adopcia na diaľku?

Slovenská katolícka charita známa svojim organizovaním projektu Adopcia na diaľku sa rozhodla chrániť pojem ´adopcia na diaľku´ ochrannou známkou. Z tohto titulu nemôže žiadna organizácia používať pojem ´adopcia na diaľku´ na označenie týchto aktivít. Rozhodli sme sa teda, že náš projekt sa bude volať: ´Adopcia na blízko´... veď ´najviac slepí sú tí, ktorí nechcú vidieť a najviac vzdialení tí, ktorí sa nechcú priblížiť´. Priblížte sa deťom v Kambodži prostredníctvom tejto adopcie...
Adopcia na blízko neznamená, že ten komu ste pomohli je od vás ďaleko. Bude s vami stále, budete sa starať o seba navzájom.