Späť na zoznam »

Moses Tsuwi

Meno:Moses Tsuwi
Dátum narodenia:18.5.2004
Bývanie rodiny:Msabaha
Krajina:Keňa
Počet súrodencov:8
Matka:Kahonzi Angore
Rok narodenia:1976
Zamestnanie:príležitostné práce
Otec:Joseph Kahindi Jefwa
Rok narodenia:1973
Zamestnanie:príležitostné práce

VZDELANIE:

Škola:msabaha Junior Academy

Moses žije spolu s obidvoma rodičmi a 8 súrodencami. Obaja rodičia ťažko pracujú, no zvyčajne nájdu len príležitostné práce. Mama občas pečie koláčiky, ktoré ráno predáva v dedine. Takto zarobené peniaze  stačia pokryť len nevyhnutné potreby rodiny, čiže jedlo. Na školské poplatky už neostáva. Dokonca deti chodia často spať hladné. 

Keďže deti často nemajú zaplatené školné, učitelia ich posielajú zo školy domov. Moses má školu veľmi rád. Niekedy, aj keď rodičia nezaplatili školné, pride do školy veľmi skoro ráno a skryje sa medzi spolužiakov. Keď ho učiteľ nezbadá, zostane v škole a niečo sa naučí. Keď sa mu to nepodarí, celý deň strávi doma alebo túlaním sa po okolí. Napriek nepravidelnej dochádzke patrí v škole k nadpriemerným žiakom. Má rád všetky predmety a športy. Jeho obľúbený šport je futbal.

JÚN 2018

Školské výsledky 1.trimester 2018

Školský rok v Keni je identický s kalendárnym rokom. Trvá od januára do decembra. Je rozdelený na 3 trimestre (1st term, 2nd term, 3rd term). Po každom trimestri majú deti 1 mesiac prázdnin. V školách je bodový systém hodnotenia. Uvádza sa počet bodov, ktoré dieťa dosiahlo a maximálny počet bodov, ktoré mohlo dosiahnuť. Uvádza sa aj pozícia dieťaťa z celkového počtu žiakov (18/20 znamená, že dieťa je v triede na 18 mieste z 20 žiakov). Deti sú hodnotené po každom trimestri na základe testov z jednotlivých predmetov. Školský systém sa skladá z predškolskej výchovy – škôlka (KG,PP), súkromných a štátnych základných škôl (1st-8thclass), stredných škôl (4 ročníky) a vysokých škôl a univerzít.

School Msabaha Junior  
Class 6    
       
  1st term 2nd term 3rd term
Total 253/500    
Position 12/18    

Moses je v 6 triede na základnej škole. Urobil svoje prvé skúšky v tomto školskom roku. Podarilo sa mu získať 253 z 500 bodov. V triede sa snaží podľa svojich možností. Vyvíja sa primerane k vojmu veku a bez zdravotných komplikacií. Moses počas prázdnin a víkendov pomáha matke hľadať mangá. Matka ich potom predáva na markete. Aby získala peniaze na jedlo. Matke jeho pomoc velmi pomáha. Rodina je vďačná za podporu.