Späť na zoznam »

Kennedy Ushindi

Môžete prispieť sumou 25 EUR mesačne.

Meno:Kennedy Ushindi
Dátum narodenia:2.11.2008
Bývanie rodiny:Msabaha
Krajina:Keňa
Počet súrodencov:4
Matka:Kanze Ziro Wanje (stará mama)
Rok narodenia:1949
Zamestnanie:nepracuje
Poznámka:vysoký vek

VZDELANIE:

Škola:Msabaha Junior Academy, školka

MINULOSŤ:

Kennedyho matka je mentálne narušená. Vôbec nežije doma. Príde až keď je tehotná.
Porodí dieťa, odovzdá ho svojej matke a ujde. Deti potom žijú so svojou starou mamou
a starým otcom. Doteraz to urobila už päť krát, takže starí rodičia sa teraz starajú už o
päť vnúčat. Pomáha im syn ktorý však robí len príležitostné práce a občas im pomôže
sused. Nie je to však pravidelná pomoc, na ktorú by sa mohli spoľahnúť. Stáva sa, že
stará mama dlhšie nemá pre Kenndyho a jeho súrodencov vôbec žiadne jedlo. Vtedy si
ho idú požičať k susedom. Deti sú skoro stále doma, pretože starí rodičia si nemôžu
dovoliť platiť školské poplatky.

2016

Rodinná anamnéza:

Kennedyho matka je mentálne narušená. Vôbec nežije doma. Príde až keď je tehotná.
Porodí dieťa, odovzdá ho svojej matke a ujde. Deti potom žijú so svojou starou mamou
a starým otcom. Doteraz to urobila už päť krát, takže starí rodičia sa teraz starajú už o
päť vnúčat. Pomáha im syn ktorý však robí len príležitostné práce a občas im pomôže
sused. Nie je to však pravidelná pomoc, na ktorú by sa mohli spoľahnúť. Stáva sa, že
stará mama dlhšie nemá pre Kenndyho a jeho súrodencov vôbec žiadne jedlo. Vtedy si
ho idú požičať k susedom. Deti sú skoro stále doma, pretože starí rodičia si nemôžu
dovoliť platiť školské poplatky.
Kennedy je síce veľmi chudý ale zato silný a aktívny. A to i napriek tomu, že nemá
každý deň jedlo. Hoci je šikovný, jeho výsledky v škole sú len priemerné. Dôvodom je
fakt, že veľa vymeškáva, keďže rodina nemá na školské poplatky. Kennedy je
všestranný chlapec. Zaujíma ho takmer všetko. Ako väčšina detí v jeho veku si najradšej kreslí. Samozrejme sa rád hrá rôzne hry so svojimi kamarátmi. Jeho obľúbené jedlo je fazuľa a ryža.

 

Moje dojmy zo stretnutia s dieťaťom a jeho rodinou: 

Kennedy na mňa zapôsobil ako slušný a skromný chlapec. Neboli z neho cítiť ťažkosti
s ktorými sa jeho rodina musí každodenne vysporiadať. Všetky deti, ktoré potrebujú
pomoc žijú v skromných pomeroch, v prípade Kennedyho to však platí viacnásobne. V
hlinenom domčeku starých rodičov žije šesť ľudí. Na Kennedyho starej mame je vidieť,
že má ťažký život. Najskôr sa musela starať o vlastné deti, každý deň im zabezpečiť
jedlo a strechu nad hlavou, a teraz robí to isté pre svoje vnúčatá. Iný život už mať
nebude. Je príkladom toho, že tunajšie ženy sú naozaj silné. Ak má Kennedy dostať
šancu, aby jeho život bol iný, potrebuje v prvom rade dostať vzdelanie. To mu však jeho
starí rodičia ani pri najväčšej snahe nedokážu zabezpečiť. Nikdy nebudú mať dosť
prostriedkov na to aby Nelsonovi a jeho súrodencom kúpili uniformu, zaplatili školské
poplatky, zošity, učebnice atď.

 

Október 2016 - Nové správy o chlapcovi:

Ushindi je podporovaný sponzorom prvý rok. Vychovávajú ho starý rodičia, ktorí sú už veľmi starí a majú problem zohnať peniaze na jedlo. To, že Ushindi má hradené školské poplatky spozorom im veľmi pomáha. Ushindi môže navštevovať školu pravidelne, lebo školné je vždy zaplatené. V škole dokonca dostáva jedlo dvakrát denne. Učí sa rád a veľmi dobre. Je najlepší žiak v triede.

 

Apríl 2017 - Nové správy o chlapcovi:

Kennedy Ushindi ukončil tento rok škôlku a nastúpil do prvej triedy základnej školy. Vo svojich prvých skúškach tohoto trimestra sa mu podarilo získať 684 zo 700 bodov a umiestnil sa na 7. mieste spomedzi 36 žiakov v triede. Úroveň žiakov v triede je veľmi vysoká, Kennedy bol na 7. mieste spoločne s dvoma ďalšími chlapcami. Má rád všetky predmety, ale medzi jeho najobľúbenejšie patria čítanie, matematika, angličtina a veda.

Kennedy žije so svojou starou mamou a starým otcom. Mama s nimi nežije, ale niekedy ich navštevuje. O svojho syna sa vôbec nestará. Momentálne sa o neho starajú jeho starí rodičia. Keďže vôbec nepracujú, úplne závisia od svojho syna, ktorý má ale aj svoju vlastnú rodinu. Podpora vzdelávania im veľmi pomáha, pretože v v opačnom prípade by chlapec nemohol chodiť do školy. V škole dostáva raňajky a obed, ale niekedy keď sa vráti domov neskoro večer, ide spať bez večere. Počas víkendov občas nemá celý deň čo do úst.

Starí rodičia sú veľmi vďačný za podporu a veľmi si ju vážia.

 

DECEMBER 2017

Kenedy má 9 rokov. V tomto roku ukončil 1.triedu, od januára pokračije v 2.ročníku. Žije so starými rodičmi. Sú chorľaví a už nevládzu pracovať. Veľmi im pomáha, že majú 1 kravu. Mlieko predávajú, čo je jediný ich príjem.

Rodine veľmi pomáha, že školské poplatky, veci do školy vrátane uniformy sú hradené z príspevku sponzora. Rodina tak môže ušetriť peniaze na stravu. Predtým sa museli rozhodnúť, či z tých málo peňazí, čo majú zaplatia školské poplatky alebo jedlo. Voľba bola jasná, takže Kenedy často vymeškával kôli nezaplatenému školnému. Teraz je šťastný, navštevuje dobrú školu a chodí do školy pravidelne. Učí sa rád. Cez prázdniny pomáha starým rodičom pri príležitostných prácach. Rodina je veľmi poďačná za podporu sponzora.

 

ŠKOLSKÉ VÝSLEDKY  -  za školský rok 2017

2017      
Name  Ushindi Kenedy  
School Msabaha Junior academy
Class 1    
       
  1st term 2nd term 3rd term
TOTAL 328/500 387/500 359/500
Position 25from31 23from30 29from32
       
SUBJECTS      
ENGLISH      
WRITING      
MATHEMATICS    
SOCIAL STUDIES    
CREATIVE, MUSIC, MOVEMENT
READING      
SCIENCE      
COMPUTER    
KISWAHILI    
NOBERWORK    
CRE, IRE      

2018

Školské výsledky 1.trimester 2018

Školský rok v Keni je identický s kalendárnym rokom. Trvá od januára do decembra. Je rozdelený na 3 trimestre (1st term, 2nd term, 3rd term). Po každom trimestri majú deti 1 mesiac prázdnin. V školách je bodový systém hodnotenia. Uvádza sa počet bodov, ktoré dieťa dosiahlo a maximálny počet bodov, ktoré mohlo dosiahnuť. Uvádza sa aj pozícia dieťaťa z celkového počtu žiakov (18/20 znamená, že dieťa je v triede na 18 mieste z 20 žiakov). Deti sú hodnotené po každom trimestri na základe testov z jednotlivých predmetov. Školský systém sa skladá z predškolskej výchovy – škôlka (KG,PP), súkromných a štátnych základných škôl (1st-8thclass), stredných škôl (4 ročníky) a vysokých škôl a univerzít.

class 2

 

1st term 2nd term 3rd term
4xA,3xB 5xA,2xB 4xA,3xB
 -   -   - 

 

Kenedy je v 2 ročníku. Urobil svoje prvé skúšky v tomto školskom roku. Podarilo sa mu získať A. Patrí medzi najlepších žiakov v triede. Matka je späť v dome s novým bábätkom. Očakávame, kedy zase utečie a nechá aj nový prírastok doma so starou mamou. Kenedy rastie primerane k veku bez zdravotných komplikácií. Najväčší problém pre babku a deti je jedlo. Kenedy sa snaží v škole ako môže. Žiaľ, stratil sponzora a vyzerá. Bez podpory stará mama pravdepodobne nebude mať peniaze na úhradu školských poplatkov. Za akúkoľvek pomoc by bola stará mama povďačná.

Kenedy je zdravotne v poriadku, netrpí žiadnymi problémami. Úspešne ukončil druhý ročník a od Januára nastupuje do tretieho. Je veľmi dobrý študent a školu má rád. Momentálne má školské prázdniny, ktoré trávi so starými rodičmi. Pomáha starému otcovi s pasením kráv. V minulosti zvykol pásť kravy so starkým po škole a počas víkendov, no teraz už pasie úplne sám. Starý otec ho učí ako dojiť kravy a tak sa Kenedy môže o kravy postarať cez prázdniny úplne sám. Matka Kenedyho sa vrátila pred pár mesiacmi domov s novo narodeným dieťaťom, no ako každý očakával, znova zmizla a nechala dieťa u starých rodičov. Teraz sú všetci deti v opatere ich, ako zvyčajne. Starí rodičia sú čoraz starší a slabší. Začínajú mať zdravotné komplikácie a ich život nie je ľahký.
Kenedy aj starí rodičia sú nesmierne vďační za doterajšiu pomoc.


AUGUST 2019

Kennedy je teraz v 3 ročníku na základnej školy. Veľmi rád chodí do školy. Je aktívny a netrpí žiadnymi chorobami. Starajú sa oňho starý rodičia. Keď nie je v škole pomáha v starostlivosti o kravu. Je veľmi šikovný a je schopný ju aj podojiť. Vo voľnom čase ide s ňou na pašu. Krava má v Keni pre rodinu veľkú hodnotu lebo pomáha uživiť rodinu. Starý rodičia sú veľmi povďačný za podporu sponzora bez ktorej by nemali peniaze na školské poplatky.

RESULTS

6A 3B

 

 

Deti majú zvyčajne každý trimester 5-10 skúšok. Každá skúška je hodnotená A, B, C.