House of Family

HOUSE OF FAMILY KAMBODŽA

V priebehu posledných piatich rokov prišlo do hlavného mesta Kambodže, Phnom Penhu niekoľko organizácií s cieľom pomôcť zastaviť šírenie HIV a riešiť jeho dôsledky, na ktoré doplácali životom najmä deti. Jednou z nich bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. V hlavnom meste zriadila sirotinec s liečbou pre deti s HIV. Pre neustále stúpajúci počet sirôt, ktoré túto pomoc potrebovali škola nakoniec otvorila štyri ďalšie liečebné domy a pod patronátom školy sa momentálne v Kambodži lieči viac ako 150 detí.

Hlavným sponzorom House of Family bolo počas rokov 2011 a 2012 občianske združenie Dvojfarebný svet, ktoré by svoju pomoc nemohlo realizovať bez podpory Vysokej školy svätej Alžbety a profesora Vladimíra Krčméryho. Ďalšími sponzormi projektu sú Nadační fond J&T, Nadácia Daniely Hantuchovej, spoločnosť JAVYS,a.s; Július Horváth a Nadácia Jutex, Juraj Miškov a ďalší.

Projekt deťom poskytuje:

 • Sociálnu starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Oblečenie
 • Stravu
 • Školské a predškolské aktivity
 • Lekcie angličtiny
 • Doučovanie/individuálne vzdelávanie
 • Voľnočasové aktivity
 • Výchovné programy
 • Zdravotnú starostlivosť
 • 24 - hodinovú zdravotnú starostlivosť
 • HAART - artiretrovírusovú liečbu - zastavenie rozmnožovania vírusu
 • Laboratórne testovanie a monitorovanie zdravotného stavu
 • Profylaxiu a liečbu oportúnnych infekcií
 • Spoluprácu s ostatnými zdravotnými centrami
 • Organizáciu špeciálnych vyšetrení (zubná, ušná, očná starostlivosť, očkovanie)

Odbornú starostlivosť zabezpečujú lekári a sociálni pracovníci zo Slovenska a kambodžskí pracovníci.

 Deťom v House of family môžete pomôcť rôznymi spôsobmi v sekcií POMÁHAJME.

Fotografie z projektu nájdete tu