Terapia pre nepočujúce deti

18. 12. 2013

Občianske združenie Dvojfarebný svet zriadilo terapeutickú miestnosť pre deti s kombinovaným postihnutím v Kremnici. Vďaka grantu z Medzinárodného Višegradského fondu sa nám podarilo aj viac.

Pre nepočujúcich, či nevidiacich existujú špeciálne školy, ale deti ktoré majú viacero postihnutí boli ešte pred pár rokmi považované za niekoho, kto nemá šancu robiť pokroky. Starostlivosť o ne sa zužovala len na zdravotnú. Dnes je to vďaka pokrokovým terapiám a motivovaným terapeutom inak.

V Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých v Kremnici majú niektorí žiaci okrem sluchového postihnutia aj mnohé pridružené poruchy. Dosiahnuť pokrok u takýchto detí je veľmi náročné. Škola im však venuje špeciálnu pozornosť. Pre deti realizuje množstvo terapií, cez aromaterapiu až po muzikoterapiu, pri ktorej deti so sluchovým postihnutím vnímajú vibrácie hudby.

Kvôli iným druhom terapie, ako je napríklad hypoterapia však museli deti cestovať mimo Kremnice. Bolo to časovo náročné a terapia nemohla byť uskutočnená v čase, keď ju dieťa reálne najviac potrebovalo. Jej časovanie bolo prispôsobené externým faktorom. Preto sa občianske združenie Dvojfarebný svet rozhodlo zafinancovať vybudovanie terapeutickej miestnosti Snoezelen priamo v priestoroch školy. Funguje od júna 2013. Kedykoľvek potrebujú deti, alebo ich terapeuti uniknúť do tejto relaxačnej terapeutickej miestnosti, ktorá pôsobí ako rozprávková hra svetiel, vôní a špeciálnych efektov, môžu to urobiť. Klienti, ktorí podstupujú terapiu už začali robiť obrovské pokroky.

Snoezelen (vyslovuje sa „snuzelen“) je kontrolované multisenzorické prostredie. 

Je to terapia prioritne určená pre ľudí s autizmom a vývojovými chybami. Pozostáva z umiestnenia dieťaťa do upokojujúceho a stimulujúceho prostredia miestnosti, ktorá sa volá Snoezenen miestnosť. Je dizajnovaná tak, aby sa ku klientovi dostávali rôzne stimuly, svetelné efekty, farby, zvuky, vôňa. Steny miestnosti sú do detailu premyslené tak, aby mohlo dieťa používať hmatové spoznávanie prostredia a podlaha je upravená tak, aby stimulovala zmysel pre rovnováhu. Snoezelen je v ideálnom prípade nedirektívna terapia, pri ktorej neurčuje pravidlá terapeut, ale klient. Cieľom je získať preňho maximálne potešenie, uvoľnenie a schopnosť sústrediť sa na výučbu, ktorá bude po terapii nasledovať.

Liečebne pôsobí samotná miestnosť, ale väčší efekt môže dosiahnuť len vzdelaný terapeut, špeciálne vyškolený na poskytovanie tejto liečby. Na Slovensku existuje viacero zariadení Snoezelen, ale terapiu realizuje len málo vyškolených ľudí. Školenie je totiž možné absolvovať najbližšie v Ostrave, kde realizuje občianske združenie BAZALSNUZ odborné kurzy akreditované MŠMT ČR.

Vďaka grantu Medzinárodného vyšehradského fondu mohla škola v Kremnici vyškoliť troch terapeutov, ktorí pracujú v Základnej internátnej škole pre sluchovo postihnutých v Kremnici. Grant tiež umožnil zrealizovať v Kremnici Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktuálne trendy vo výchove a vzdelávaní viacnásobne postihnutých vo V4“, ktorá sa konala v Kremnici v dňoch, 9. – 10. októbra 2013.

Terapia Snoezelen bola pôvodne vyvinutá v Holandsku v roku 1970 a je rozšírená v mnohých krajinách sveta. Napríklad Nemci majú približne 1200 takýchto miestností, kde liečia aj ľudí s Alzheimerovou chorobou a psychiatricky chorých pacientov. V Maďarsku túto terapiu podstupujú aj ľudia so sluchovým postihnutím. Vedecká konferencia slúži hlavne na výmenu skúseností z realizácie terapie medzi krajinami V4 aj širšou Európou.

Fotografie z terapie nájdete v sekcii Fotogaléria