Remeslo v rukách

7. 11. 2012

REMESELNÉ VZDELANIE PRE SOCIÁLNE SLABÉ SKUPINY KEŇA, ELDORET

Priamo v centre slumu. Na mieste, kde namiesto chodenia do školy musia dievčatá prostituovať, aby prežili. V oblasti totálnej chudoby práve vzniká projekt, ktorý vytvára možnosť odborného vzdelania a počítačových zručností pre dievčatá a slobodné matky s deťmi. V novovytvorenom vzdelávacom centre poskytne bezplatné nižšie odborné vzdelanie, certifikovanú výučbu a prax pre 216 študentiek v odboroch krajčírka, kaderníčka, počítačové zručnosti. Cieľom je podporiť absolventky, aby sa pustili do podnikania a poskytnúť im štartovací balíček na vlastnú nezávislú ekonomickú aktivitu. Zlepší sa tak prístup k odbornému a remeselnému vzdelaniu pre kritickú skupinu dievčat a slobodných matiek v Keni, ktoré sa bez odborného vzdelania nemajú možnosť uplatniť v práci, stávajú sa predmetom domáceho násilia, alebo sú nútené živiť sa prostitúciou. V okolí Eldoret neexistuje možnosť stredného odborného vzdelávania, najbližšia škola sa nachádza v Nairobi vzdialenom 300 kilometrov. Odborné vzdelanie je navyše spoplatnené, preto je pre mnohých študentov nedostupné, čo je tiež príčinou vysokej nezamestnanosti ľudí
so základným vzdelaním. Študentky po ukončení štúdia budú odborne vyškolené a budú môcť samostatne pracovať v komunite.
Cieľová skupina: Chudobné dievčatá a ženy zo slumu Eldoret v Keni.

Náklady na projekt: 214 291 eur (roky 2012, 2013, 2014)

Sponzor: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Dvojfarebný svet

Trvanie projektu: september 2012 - dlhodobo

 

Prvé fotografie zo stavby:

 

dscn1960.jpgdscn1959.jpg