Pomoc deťom so sluchovým postihnutím

30. 10. 2012

Občianske združenie Dvojfarebný svet podporilo prostredníctvom mechanizmu dvoch percent z dane v Základnej internátnej škole pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici zriadenie terapeutickej miestnosti Snoezelen, kde sa bude konať rovnomenná terapia pre deti.

p1020600-1.jpg

Snozelen:

Ide o multisenzorickú terapiu, prostredníctvom ktorej pôsobia na zmysly dieťaťa rôzne technické zariadenia a pomôcky. Cez zmysly sa organizmus stimuluje, či upokojuje. Takáto miestnosť je vhodná pre kohokoľvek, ale veľmi priaznivo pôsobí najmä na ťažko postihnutých ľudí a autistov, pretože si z ich strany nevyžaduje aktívny prístup. Veľkým prínosom bude aj pri práci so žiakmi s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, žiakmi s viacnásobným postihnutím, agresívnych a autoagresívnych žiakov, žiakmi s obmedzenou, nedostatočne vyvinutou motorikou, s apatickými žiakmi, ktorí tvoria našu cieľovú skupinu.

V neposlednom rade sa bude využívať ako relaxačná miestnosť pre zdravých, ale aj unavených žiakov.

Cieľová skupina:                           

  • 10 žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím
  • 22 žiakov s viacnásobným postihnutím
  • 2 autisti + 10 žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí sú zaradení do projektu spoločného vzdelávania so sluchovo postihnutými žiakmi

Náklady:

5 027,28 Eur

Viac informácií : http://www.dvojfarebnysvet.sk/sluchovo-postihnute-deti-v-kremnici