Nové logo Dvojfarebného sveta

16. 5. 2012

Vďaka Milanovi Doménymu má občianske združenie Dvojfarebný svet nové logo.  

Ruky sú to, za čo nás chytia naše deti v Afrike, či Kambodži, keď sa s nimi stretneme. Sú symbolom blízkosti a solidarity. Prichádza cez ne pomoc, dokážu vyjadriť pochopenie a spolupatričnosť.

Logo občianskeho združenia Dvojfarebný svet

Tak, ako v predošlom logu, aj tu sa stali ústredným motívom práve ruky. Keďže aktivity združenia prekračujú hranice nášho kontinentu, poloha rúk symbolizuje našu zem.