Pokračujeme vo vzdelávaní chudobných mám v Keni

12. 9. 2014

Projekt zníži nezamestnanosť mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností udržateľným spôsobom. Poskytne:
    •    Odborné vzdelanie 520 ľuďom v slumovej oblasti mesta Eldoret, Langas v odboroch: pletenie na strojoch, krajčírstvo, kaderníctvo, počítačové zručnosti, podnikateľské zručnosti, základy podnikového manažmentu.
    •    Vedomostné aj materiálne predpoklady pre štart vlastného podnikania pre 420 ľudí.
    •    Budovanie kapacít: Možnosť skvalitnenej výučby na školách prostredníctvom počítačových kurzov pre viac, ako tretinu pedagógov základných škôl v celej oblasti Langas a prostredníctvom tréningu trénerov.
Predkladaný projekt využíva a dopĺňa už existujúcu infraštruktúru v slume Langas, ktorá bola vytvorená z prostriedkov SlovakAid v minulých rokoch.Vzdelávacie centrum St. Vincent de Paul vytvorené v rámci projektu má registráciu od Ministry of gender, children and social development, Republic of Kenya, je oprávnené poskytovať certifikované vzdelanie a začlenilo sa do Kenskej vzdelávacej infraštruktúry.
Navrhovaný projekt ho rozšíri o nový odbor, pletenie na strojoch, zintenzívni väzbu absolventov s podnikaním rozšíri svoje pôsobenie pre cieľovú skupinu lokálnych pedagógov, ktorí získajú potrebné vedomosti s používania informačných technológií a podnikového manažmentu. Prispejú tak k modernizácii školstva.
Projekt má veľkú podporu komunity vo vzdelávacích aj cirkevných štruktúrach. Začne sa v októbri 2014.