Film Tri životy

25. 3. 2022

Dej filmu: Novinárka a rozvojová manažérka Martina ukazuje svojej dcére Karle ako strávia deň jej päťroční rovesníci z Kambodže a z Lesotha. Keo je synom krajčírov, ktorí pre nás šijú značkové športové oblečenie a žijú z desiatich eur denne. Tatohatsi v Africkom Lesothe zas žije v prenajatom domčeku s mamou a súrodencami. Ako sa deti učia, hrajú a na čom sa smejú? Môžu sa napiť pitnej vody, alebo zapnúť svetlo v dome? Koľko smetí ich rodina za deň vyprodukuje a kde skončia? Film v závere naznačuje, prečo Karlini rodičia vidia potrebu robiť projekty v rozvojových krajinách. Film vznikol vďaka grantu SlovakAid.

Dĺžka filmu: 15 minút

Jazyk: Slovenčina, khmér, sesotho.

Film nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=6z2IGGe0i1g