Dom na pol ceste Kambodža

26. 10. 2012

Stavajú sa na vlastné nohy. Pre šesť HIV pozitívnych sirôt z House of Family Kambodža sme v spolupráci so SlovakAID vytvorili most medzi pohodlím detského domova a realitou života v Kambodži.

Deti v House of family pomaly rastú do výšky aj do krásy a my sa z toho každodenne tešíme. Avšak ruka v ruke s dospievaním sa postupne začínajú vynárať aj otázky vyvstávajúce z teenagerského veku: Čo potom? Dokedy ešte budem môcť ostať v projekte? Ako sa mi podarí naštartovať svoj samostatný život?
Pred obdobnými dilemami stojíme dnes aj my a naše deti.

Ako pilotný projekt v spolupráci so slovenskou ambasádou v Thajsku a finančnou podporou zo SlovakAid-u preto spúšťame náš prvý nezávislý domov pre šesť dievčat- Half way House.

Ako to bude prebiehať? Šesť dievčat vo veku od 16-19 začne žiť samostatne v nami prenajatom domčeku, pričom budú dostávať malé vreckové na zabezpečenie si živobytia. Naučia sa samy nakupovať, variť, upratovať, prať, ale aj častokrát dôležitejšie veci, ako nažívanie si v tolerancii, vzájomnej pomoci či vytvoreniu si prvých vlastných pravidiel pre svoj život.
Samostatný život dievčat budeme, samozrejme, naďalej sledovať. Ako si dievčatá na/(u)žívajú v dospeláckom živote môžete s nami sledovať aj vy. Držme im preto všetci spolu prsty! Budú to potrebovať.
Pozrite si náš úvodný spot, ktorý pripravila naša dobrovoľníčka Barbora Maťašová, ktorá je za Dom na pol ceste v Kambodži zodpovedná.