Charitatívna dražba fotografií z House of Family

26. 10. 2011

Fotografie za 4 250 eur sa vydražili a predali na charitatívnej dražbe unikátnych fotografií z projektu House of Family. Ich autormi sú Mária Candráková a Tomáš Halász. Dražbu organizovalo občianske združenie Dvojfarebný svet, ktoré celý výťažok použije na podporu HIV pozitívnych sirôt z projektu House of Family v Kambodži.

Výstava HOUSE OF FAMILY, ktorej fotografie boli v deň vernisáže poskytnuté na dražbu, sa koná v priestoroch Výstavnej siene Starej radnice v Bratislave od 26.10 do 4.12. 2011

Fotoreportéri Mária Candráková a Tomáš Halász navštívili slovenské projekty v dvoch mestách Kambodže Phnom Penh a v Sihanoukville. Nafotili autentické zábery detí, aké boli doposiaľ rôznymi organizáciami zobrazované väčšinou v odlišnom svetle, plnom smútku a beznádeje. „S deťmi v House of Family sme prežili niekoľko dní. Hrali sme sa s nimi, jedli, smiali. Ich bežné dni sme sa snažili zachytiť aj na fotografiách. Okamihy životov detí, ktoré bojujú so zákernou chorobou," priblížil fotoreportér Tomáš Halász.

Dvadsať jedna čiernobielych fotografií  rozmerov 75x50 cm predstavuje tešenie sa zo života, hru, vzdelávanie, ale aj bolesť a  nevyhnutnú špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Fotografie prinášajú pozitívnu energiu a radosť, ktorú zo seba deti vyžarujú. „Ich životy sú vďaka pomoci slovenských organizácií oslavou, nie bolesťou a smútkom,“ povedala fotoreportérka Mária Candráková.

„Fotografie Márie Candrákovej a Tomáša Halásza sú pre mňa obrazovými metaforami. Metaforami každodennosti. Nevydierajú ma, ale osobne sa ma dotýkajú. Nútia ma premýšľať. Premýšľať o tom, aký vzácny môže byť, pre nás taký samozrejmý poobedňajší detský spánok, futbal s kamarátmi, narodeninová torta,“ vyjadril sa kurátor výstavy Filip Vančo, člen galérie Photoport.