Späť na zoznam »

Kelvin Mtawali

Môžete prispieť sumou 25 EUR mesačne.

Meno:Kelvin Mtawali
Bývanie rodiny:Bydlisko: Msabaha
Krajina:Keňa
Počet súrodencov:3 bratia, 3 sestry
Matka:Dhahabu Ngala
Dátum narodenia:-
Zamestnanie:príležitostné práce
Poznámka:-
Otec:Nicolas Mutula Nthanga
Dátum narodenia:-
Zamestnanie:-
Poznámka:Nicolas Mutula Nthanga

VZDELANIE:

Škola:Dosiahnuté vzdelanie: 1 ročník základnej školy

Rodinná anamnéza:

Mary žije spolu s mamou a 6 súrodencami. Otec rodinu opustil, preto jediný živiteľ rodiny je mama. Mama nemá stále zamestnanie, preto si musí hľadať len príležitostné práce. Je veľmi zodpovedná a snaží sa uživiť 6 detí, preto berie akúkoľvek prácu. Často veľmi ťažkú. Mama má veľmi sťaženú situáciu aj preto, lebo jedno z detí je ťažko zdravotne postihnuté, má Downov syndrom, má síce už 4 roky, no vôbec nechodí, mama ho väčšinou času nosí na chrbte. Táto situáciu ju aj veľmi obmedzuje pri hľadaní práce. Mama má často problém získať stravu pre deti. Veľakrát idú spať hladné.

Mama s 6 deťmi býva v dome, ktorý je vo veľmi zlom stave. Steny sú popraskané a strecha deravá. Počas obdobia dažďov deti často nespia, lebo im do domu tečie voda. Kelvin je veľmi aktívny chlapec doma aj v škole. Rád pomáha druhým, či už v škole spolužiakom alebo doma súrodencom. Veľmi rád hrá futbal, je to jeho najobľúbenejší šport. V škole je priemerným žiakom, lebo tak ako jeho súrodenci, veľa vymeškáva kvôli nezaplateným školským poplatkom. Má však predpoklady byť dobrým žiakom. Má rád všetky predmety. 

DECEMBER 2017

Kelvin ukončil 1.ročník základnej školy, od januára 2018 bude pokračovať v 2.triede základnej školy. Situácia v rodine sa veľmi nemení. O rodinu sa stará len mama. Berie akúkoľvek príležitostnú prácu aby uživila rodinu. Kelvin mame veľmi pomáha s domácimi prácami, hlavne cez prázdniny. Často sa stará aj o bračeka s Downovým syndromom, aby mame pomohol. Doma spáva na zemi a často je hladný. Cez prázdniny, keď nechodí do školy, kde má aj stravu, často chodí do centra, lebo doma nemá čo jesť. Úhrada školských poplatkov sponzorom by zabezpečila Kelvinovi nielen vzdelanie ale aj 2 jedlá denne v škole.

ŠKOLSKÉ VÝSLEDKY  -  za školský rok 2017

  2017    
Name  Kelvin Mtawali  
School Msabaha Juniour  
Class 1    
       
  1st term 2nd term 3rd term
TOTAL 688/700 627/700 652/800
Position 7from36 8from34 10from34
       
SUBJECTS      
ENGLISH      
WRITING      
MATHEMATICS    
SOCIAL STUDIES    
CREATIVE, MUSIC, MUVEMENT  
READING      
SCIENCE      
COMPUTER    
KISWAHILI    
NUBERWORK    ADOPTOVAŤ Kelvin Mtawali?

Vyplňte kontaktný formulár a budeme Vás kontaktovať.V súlade so zákonom č. 428/2002. Z.z o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním
a uchovávaním nasledovných osobných údajov a informácií
Občianskym združením Dvojfarebný svet.